Przedszkole Nr 171

OGŁOSZENiA

 
 
DZiEŃ KROPKi

Szaowni Rodzice,

15 września obchodzony będzie w naszym przedszkolu ,,Dzień Kropki".

Prosimy o ubranie dzieci w ubrania w kropki.

W ramach obchodów ,,Dnia Kropki" przewidziane są zajęcia i zabawy zespołowe.

Wszystkim Przedszkolakom życzymy miłej zabawy.

 

Małgorzata Piesiewicz

Dyrektor Przedszkola

INFORMACJA

Szanowni Rodzice,

w związku z informacjami o pojawiającej się w Polsce bakterii Legionella uprzejmie wyjaśniamy, że Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawa jest w stałym kontakcie z Sanepidem oraz w pełnej gotowości do wdrożenia jego zaleceń.

Legionellą nie można się zarazić od chorego człowieka ani nawet pijąc skażoną wodę.

Do zakażenia dochodzi TYLKO poprzez wdychanie aerozolu skażonej wody.

To oznacza, że w warunkach przedszkolnych czy szkolnych zakażenie może wystąpić jedynie biorąc prysznic.

W NASZYM PRZEDSZKOLU NIE MA PRYSZNICÓW.

Małgorzta Piesiewicz

Dyrektor Przedszkola

ZAPROSZENiE

Szanowni Rodzice,

Serdecznie zapraszamy na zebrania organizacyjne, które odbędą się             6 września 2023 r.

Grupa pierwsza - godzina 16.30

Grupa druga - godzina 16.15

Grupa trzecia - godzina 17.00

Grupa czwarta - godzina 16.45

 

Małgorzata Piesiewicz

Dyrektor Przedszkola

INFORMACJA

Drodzy Rodzice,

W dniu 1 września 2023 roku (piątek) rozpoczynamy nowy rok szkolny 2023/2024.

Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8.30.

Na tablicy informacyjnej przy wejściu znajdziecie Państwo znaczek przypisany do Waszego dziecka, a w szatni szafkę w której można zostawić wierzchnie ubrania dzieci, buty i ubranka na zmianę.

Proszę pamiętać o podpisanym inicjałami dziecka worku z ubrankami na zmianę, dla dzieci z gr 1 i 2 pościeli o wymiarach 160x200 cm i  kapciach. Rodzice dzieci z grupy 3 i 4 proszeni są o przyniesienie cienkich kocyków.

 

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Piesiewicz

WAŻNE! DYŻUR WAKACYJNY

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie opłaty za żywienie w wysokości 225 zł (15 zł stawka dzienna x 15 dni) najpóźniej do dnia 24.05.2023r.

Opłatę za dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu prosimy dokonać na numer konta:

86 1030 1508 0000 0005 5026 2061

Adres odbiorcy:

DBFO Praga Północ,

03-733 Warszawa, ul.Targowa 42, Przedszkole nr 171

W tytule treści przelewu wpisujemy imię i nazwisko dziecka - opłata za dyżur wakacyjny. Potwierdzenie wpłaty prosimy dostarczyć do przedszkola

Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie lub nie doniesienia potwierdzenia do przedszkola oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującej placówce.

Uwaga ważne:

 1. Bardzo prosimy o dostarczenie w pierwszym dniu dyżuru (rano, przy przyprowadzaniu dziecka) upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola - kliknij tutaj (dla każdej osoby upoważnionej oddzielny druk)

Przypominamy, że wszystkie informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego znjadziecie Państwo na stronie Urząd m.st. Warszawy:  https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-dyzury-wakacyjne

Małgorzta Piesiewicz

Dyrektor Przedszkola

CZYTELNiCZY TYDZiEŃ W PRZEDSZKOLU

Szanowni Rodzice

Od 22 do 26 maja (cały tydzień) w naszym przedszkolu będzie trwał Tydzień Czytelniczy. W ramach tego wydarzenia zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie „Nasza Rodzinna Tradycja”.

Szczeguły konkursu - kliknij tutaj.

Wszystkich chętnych Rodziców zapraszamy również do zgłaszania się do Wychowawczyń grup, by umówić się na Głośne Czytanie Dzieciom.

 

Małgorzta Piesiewicz

Dyrektor Przedszkola

INFORMACJA

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, że od maja wpłat za żywienie dzieci należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto

                     Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Północ 

                     numer konta 86 1030 1508 0000 0005 5026 2061

Płatności można dokonać również osobiście na poczcie.

Nie przyjmujemy wpłaty gotówki do Przedszkola.

Małgorzta Piesiewicz

Dyrektor Przedszkola

ROWEROWY MAJ

Drodzy Rodzice!

Od 4 maja nasze Przedszkole bierze udział w akcji Rowerowy Maj. Zachęcamy wszystkie Dzieci do udziału. Liczą się przejazdy na rowerze/hulajnodze/rolkach/deskorolce z domu do przedszkola. Za każdy przejazd dziecko dostaje naklejkę do dzienniczka oraz naklejkę na plakat grupowy. Są przewidziane nagrody indywidualne oraz grupowe. Prosimy pamiętać o kaskach i zabezpieczeniu sprzętu przed kradzieżą.

Zapraszamy!!

Więcej szczegółów pod adresem: https://um.warszawa.pl/waw/rowery/-/materialy-RM23

 

Małgorzata Piesiewicz

Dyrektor Przedszkola

DYŻUR WAKACYJNY 2023 R.

Od 4 kwietnia rozpoczynają się zapisy na dyżur wakacyjny m.st. Warszawy.

Przedszkole nr 171 realizuje opiekę wakacyjną w terminie 3-21 lipca, dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mają pierwszeństwo.

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2023 r. harmonogram zapisów

1.    od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 20 kwietnia do godz. 20.00 

Wypełnienie wniosku w systemie.
Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów

*dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu zapisów;

* dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki "Zarejestruj się"

2.      od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 21 kwietnia do godz. 16.00

Złożenie papierowej wersji wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru

UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane podpisem zaufanym/kwalifikowanym.

3.      10 maja godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.

4.     od 10 maja do 24 maja 

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

5.     29 maja godz. 13.00

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.
 

Zapisy na wolne miejsca

1.     30 maja godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

od 31 maja godz. 9:00 do 5 czerwca do 16:00

Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.

2.      od 6 czerwca do 9 czerwca

Rozpatrzenie przez dyrektora wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.

3.     12 czerwca od 13:00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.

4.    13 czerwca godz. 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

* przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

 

Małgorzata Piesiewicz

Dyrektor Przedszkola

KONKURS LOGOPEDYCZNY

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy, zapraszamy wszystkie przedszkolaki do udziału w konkursie pt. „Moja Pani Logopeda”

 

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorami konkursu jest Pani Dyrektor i Logopeda z Przedszkola 171.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem jest „Moja Pani Logopeda.” Technika prac dowolna. Format A4.
 3. Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci z przedszkola nr 171 w Warszawie.
 4. Organizator dopuszcza możliwość wykonania pracy przez dzieci przy współpracy z rodzicami lub nauczycielami przedszkola.
 5. Jeden uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę konkursową.
 6. Każda praca konkursowa powinna mieć na odwrocie czytelną metryczkę:

imię, nazwisko, wiek autora oraz numer grupy.

 1. Prace powinny być dostarczone osobiście do organizatorów lub do wychowawców grup.
 2. Prace należy dostarczyć w terminie do 17-go marca 2023 r.
 3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorom zezwoleń na wykorzystanie pracy plastycznej, publikacje na stronie przedszkola oraz podczas wystawy prac w naszej placówce. Dostarczone prace przechodzą na własność Organizatorów konkursu.
 4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
 5. Komisja Konkursowa dokona oceny prac i ogłoszenia wyników Konkursu między 20-24 marca 2023 r.
 6. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone osobiście w przedszkolu.

 

DYŻUR WAKACYJNY

Dyżur Wakacyjny w Przedszkolu nr 171

od 3 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r.

Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów.

Więcej informacji o terminach i zasadach zapisów opublikujemy w najbliższym czasie.

Harmonogram pracy przedszkoli w okresie wakacji - kliknij  tutaj

Małgorzata Piesiewicz

Dyrektor Przedszkola

REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

28 lutego – 6 marca godz. 16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

7 marca godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

7 marca godz. 13.00 – 22 marca godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

7 marca godz. 13.00 – 23 marca godz. 16.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 

Więcej informacji dostępnych na stronie:

https://edukacja.um.warszawa.pl/zasady-rekrutacji

Małgorzata Piesiewicz

Dyrektor Przedszkola