Przedszkole Nr 171

KONKURS LOGOPEDYCZNY

7 miesięcy temu

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy, zapraszamy wszystkie przedszkolaki do udziału w konkursie pt. „Moja Pani Logopeda”

 

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorami konkursu jest Pani Dyrektor i Logopeda z Przedszkola 171.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem jest „Moja Pani Logopeda.” Technika prac dowolna. Format A4.
 3. Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci z przedszkola nr 171 w Warszawie.
 4. Organizator dopuszcza możliwość wykonania pracy przez dzieci przy współpracy z rodzicami lub nauczycielami przedszkola.
 5. Jeden uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę konkursową.
 6. Każda praca konkursowa powinna mieć na odwrocie czytelną metryczkę:

imię, nazwisko, wiek autora oraz numer grupy.

 1. Prace powinny być dostarczone osobiście do organizatorów lub do wychowawców grup.
 2. Prace należy dostarczyć w terminie do 17-go marca 2023 r.
 3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorom zezwoleń na wykorzystanie pracy plastycznej, publikacje na stronie przedszkola oraz podczas wystawy prac w naszej placówce. Dostarczone prace przechodzą na własność Organizatorów konkursu.
 4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
 5. Komisja Konkursowa dokona oceny prac i ogłoszenia wyników Konkursu między 20-24 marca 2023 r.
 6. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone osobiście w przedszkolu.