Przedszkole Nr 171

KĄCiK PSYCHOLOGA

KAMPANIA PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET

 

W ramach kampanii 16 dni działań przeciw przemocy wobec kobiet w 2019 r. Urząd m.st. Warszawy przeprowadził kampanię edukacyjną skierowaną do świadków przemocy domowej pn. „Przemoc karmi się milczeniem, nie bądź biernym widzem” m.in. w komunikacji miejskiej, mediach społecznościowych czy w urzędach dzielnic. W ramach kampanii uruchomiono także miejską stronę um.warszawa.pl/antyprzemocowa, na której w łatwy sposób np. na mapkach można znaleźć aktualne informacje o funkcjonowaniu instytucji pomocowych w m.st. Warszawa: numerach telefonów zaufania, bezpłatnej pomocy prawnej, wsparciu psychologicznym, miejscach pomocy w najbliższej okolicy; informacje dla świadków przemocy oraz dla osób stosujących przemoc. W ramach kampanii w 2019 r. oraz akcji informacyjnej trwającej w kwietniu i w maju w 2020 r. strona była intensywnie promowana, przetłumaczono ją też na j. angielski. Akcja informacyjna w trakcie epidemii miała na celu zapewnić osoby doznające przemocy domowej o możliwości skorzystania z pomocy mimo epidemii, a komunikat został przetłumaczony na kilka języków w tym na PJM. 

 

Aktualne informacje o placówkach publicznych i niepublicznych świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy można znaleźć na stronach:

· http://um.warszawa.pl/antyprzemocowa/

· Biura Pomocy i Projektów Społecznych: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/przeciwdzialanie-przemocy/gdzie-znalezc-pomoc

· 19 115 (link: https://warszawa19115.pl/-/oferta-specjalistycznej-poradni-rodzinnej-ds-przeciwdzialania-przemocy?redirect=https%3A%2F%2Fwarszawa19115.pl%2Fsearch%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dprzemoc%2B%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fhome&inheritRedirect=true)

 

Informacje o miejskiej kampanii 16 dni działań przeciw przemocy wobec kobiet (potrwa od 25 listopada do 10 grudnia):

 

cześć, link do info o kampanii:

https://www.facebook.com/PelnomocniczkaKobietWarszawa/photos/a.1609891535817069/2076602902479261/

 

film

https://www.facebook.com/PelnomocniczkaKobietWarszawa/videos/778794809381019

 

film PRT

https://www.facebook.com/rafal.trzaskowski/videos/2788621524797501

 

INFORMACJA

 

Szanowni Rodzice,

W związku z wejściem m. st. Warszawy do strefy czerwonej od dnia 19.10.2020 r, dyżury specjalistów poradni PPPS w przedszkolach odbywać się będą w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w placówce i możliwości specjalisty (przy ograniczeniu, że specjalista mający pod opieką kilka placówek realizuje dyżur stacjonarnie w jednej z nich).

Jednocześnie informujemy, że wizyty diagnostyczne i zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe oraz warsztaty psychoedukacyjne odbywają się stacjonarnie, według planu na terenie Poradni, z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Do Poradni przychodzą wyłącznie osoby bez objawów chorobowych i tylko te których obecność w Poradni jest konieczna  (jeden rodzic z dzieckiem lub osoba pełnoletnia).

Dodatkowo rodzice mogą korzystać ze wsparcia specjalistów Poradni poprzez kontakt mailowy: pomoc@ppp5.pl

  

                                                                       

 

DYŻUR PSYCHOLOGA W 2020r.

 

Pani mgr Marta Neudek - psycholog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 5 pracuje w poradni w następujących godzinach:

Poniedziałek 15:00-19:00

Wtorek : 8:00-12:00

Środa : 15:00-19:00

Czwartek: 8:00-12:00

Piątek: 8:00-12:00

 

Dyżur na terenie przedszkola:

Czwartek 8.30 - 12.30

 

Badania i zajęcia grupowe oraz konsultacje z rodzicami prowadzone są również na terenie poradni.

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 5

ul. Otwocka 3, 03-759 Warszawa

tel. 22/ 619 01 94 , 22/ 619 81 59

Strona internetowa: https://ppp5.pl/