Kontrast
Przedszkole Nr 171
Menu
Strona głowna  /  PRACOWNICY
PRACOWNICY

„Nauczyciel to ktoś, kto widzi, w każdym dziecku wyjątkową osobę…”

 

    W skład naszej kadry wchodzą nauczyciele  kreatywni, wykształceni, zaangażowani w  pracę z dziećmi. Dbają o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Wspólnie z dziećmi odkrywają otaczający ich świat. Są to osoby cierpliwe, umiejące słuchać. Pokazują jak poprzez zabawę rozwijać swoje pasje, umiejętności oraz jak sobie radzić z emocjami. Uczą szacunku, życzliwości i otwartości, nie tylko do ludzi, ale również do zwierząt i przyrody.

Nasi Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują sprawdzone metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

Dyrektor: mgr Małgorzata Piesiewicz

 

GRUPA I

Nauczycielki: mgr Weronika J., mgr Klaudia O., dyrektor Małgorzata Pieisewicz

Pomoc nauczyciela: Grażyna D., Katarzyna S.

 

GRUPA II

Nauczycielki: mgr Bożena L., mgr Anna P.,

Pomoc nauczyciela: Iwona K.

 

GRUPA III

Nauczycielki: mgr Kamila P., mgr Agnieszka S.

Pomoc nauczyciela: Renata G.

 

GRUPA IV

Nauczycielki: mgr Anna Sz., mgr Monika K.

Pomoc nauczyciela: Elżbieta K.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Logopeda: mgr Agnieszka K.

Rytmika: mgr Ewa L.

Psycholog: mgr Marta N.

 

 

kierownik administracji: Ewa Ł.

sekretarka: Agnieszka K.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE DLA BYŁYCH i OBECNYCH PRACOWNiKÓW PRZEDSZKOLA

 

 

 

ŚWiADCZENiA SOCJALNE:

 

1. Druki dla byłych i obecnych pracowników przedszkola składających wnioski

    do Dyrektora Przedszkola:

 

- Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego ze środków ZFŚS -

  kliknij tutaj

 

- Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży - kilknij tutaj

 

- Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego w formie zapomogi

   zdrowotnej/losowej - kliknij tutaj 

 

- Wniosek o przyznanie pomocy materialnej z zakładowego funduszu świadczeń     

   socjalnych - kliknij tutaj

 

- Wniosek o przyznanie dofinansowania do imprezy kulturalno-oświatowej lub     

   imprezy turystycznej - klilnij tutaj

 

WAŻNE !

Do każdego wniosku złożonego do przedszkola musi być dołączona Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. Informację mależy wydrukować, podpisać z uwzględnieniem daty i podpiąć do wniosku.

Informacja - kliknij tutaj

 

 

 

2. Druki dla byłych i obecnych pracowników przedszkola składających wnioski

    do DBFO Praga Północ:

 

- Załącznik nr 1 - Wniosek na pożyczkę - kliknij tutaj

 

- Załącznik nr 2 - Umowa pożyczki - kliknij tutaj

 

- Załącznik nr 3 - Wniosek o umożenie / zawieszenie spłaty pożyczki - kliknij tutaj

 

- Załącznik nr 4 - Wniosek o bezzwrotną pomoc materialną - kilknij tutaj

 

- Załącznik nr 5 - Wniosek o możliwość spłaty pożyczki na dotychczasowych

                            zasadach - kilknij tutaj

 

- Załącznik nr 6 - Dla emerytów/rencistów Wniosek o przyznanie pomocy

                           materialnej - kliknij tutaj

 

  Szczegółowe informacje o świadczeniach socjalnych z DBFO znajdziecie

  Państwo tutaj - kliknij

 

 

 

3. Druki dla byłych i obecnych nauczycieli składających wniosek do Wydziału

    Oświaty i Wychowania Komisja Komisja Zdrowotna dla Nauczycieli:

 

- Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - kliknij tutaj

 

Klauzula informacyjna o spsosobie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

Klauzula służy celon informacyjnym dla wnioskodawców i nie należy dołączać jej do wniosku.

 

Szczegółowe informacje w sprawie sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa znajdziecie Państwo w Zarządzeniu  Nr 850/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 października 2007 roku - kliknij tutaj.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-11-11