Przedszkole Nr 171

PRACOWNICY

„Nauczyciel to ktoś, kto widzi, w każdym dziecku wyjątkową osobę…”

 

    W skład naszej kadry wchodzą nauczyciele  kreatywni, wykształceni, zaangażowani w  pracę z dziećmi. Dbają o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Wspólnie z dziećmi odkrywają otaczający ich świat. Są to osoby cierpliwe, umiejące słuchać. Pokazują jak poprzez zabawę rozwijać swoje pasje, umiejętności oraz jak sobie radzić z emocjami. Uczą szacunku, życzliwości i otwartości, nie tylko do ludzi, ale również do zwierząt i przyrody.

Nasi Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują sprawdzone metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

Dyrektor: mgr Małgorzata Piesiewicz

GRUPA I

Nauczycielki: mgr Wiktoria R.

Pomoc nauczyciela: Aneta S., Renata G.

Godziny dostępności nauczyciela - piątek 11.00 - 12.00

GRUPA II

Nauczycielki: mgr Monika K., dyrektor mgr Małgorzata Piesiewicz

Pomoc nauczyciela: Agnieszka T.

Godziny dostępności nauczyciela - poniedziałek 16.00 - 17.00

GRUPA III

Nauczycielki: mgr Weronika J., mgr Agnieszka S.

Pomoc nauczyciela: Grażyna D., Katarzyna S.

Godziny dostępności nauczycieli - wg harmonogramów znajdujących się na tablicy ogłoszeń.

GRUPA IV

Nauczycielki: mgr Kamila P., mgr Paulina J.

Pomoc nauczyciela: Iwona K.

Godziny dostępności nauczycieli - wg harmonogramów znajdujących się na tablicy ogłoszeń.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Logopeda: mgr Agnieszka K.

Pedagog specjalny: mgr Kinga R.

Rytmika: mgr Ewa L.

Psycholog: mgr Marta N.

Korektywa mgr Ewa Ż.

 

Kierownik administracji: Agata S.

Sekretarka: Agnieszka K.

------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE DLA BYŁYCH i OBECNYCH PRACOWNiKÓW PRZEDSZKOLA

ŚWiADCZENiA SOCJALNE:

1. Druki dla byłych i obecnych pracowników przedszkola składających wnioski

    do Dyrektora Przedszkola:

- Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego ze środków ZFŚS -

  kliknij PDF - tutaj

- Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży - kilknij tutaj

- Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego w formie zapomogi

   zdrowotnej/losowej - kliknij tutaj 

- Wniosek o przyznanie pomocy materialnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - kliknij tutaj

- Wniosek o przyznanie dofinansowania do imprezy kulturalno-oświatowej lub     

   imprezy turystycznej - klilnij tutaj

WAŻNE !

Do każdego wniosku złożonego do przedszkola musi być dołączona Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. Informację mależy wydrukować, podpisać z uwzględnieniem daty i podpiąć do wniosku.

Informacja - kliknij tutaj

2. Druki dla byłych i obecnych pracowników przedszkola składających wnioski

    do DBFO Praga Północ:

- Załącznik nr 1 - Wniosek w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe - kliknij tutaj

- Załącznik nr 2 - Umowa pożyczki z Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - kliknij tutaj

- Załącznik nr 3 - Wniosek o zawieszanie spłaty raty pożyczki na cele mieszkaniowe/o umożenie pożyczki na cele mieszkaniowe - kliknij tutaj

- Załącznik nr 4 - Wniosek o przyznanie bezzwrotnej pomocy materialnej - kilknij tutaj

- Załącznik nr 5 - Wniosek o możliwość spłaty pożyczki na dotychczasowych zasadach - kilknij tutaj

- Załącznik nr 6 - dla emerytów/rencistów Wniosek o przyznanie pomocy materialnej - kliknij tutaj

3. Druki dla byłych i obecnych nauczycieli składających wniosek do Wydziału

    Oświaty i Wychowania Komisja Komisja Zdrowotna dla Nauczycieli:

- Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - kliknij tutaj

Klauzula informacyjna o spsosobie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

Klauzula służy celon informacyjnym dla wnioskodawców i nie należy dołączać jej do wniosku.

Szczegółowe informacje w sprawie sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa znajdziecie Państwo w Zarządzeniu  Nr 850/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 października 2007 roku - kliknij tutaj.