Przedszkole Nr 171

ZAJĘCiA DODATKOWE

 Nasza oferta... 

 

Dzieci raz w miesiącu uczestniczą w koncertach muzycznych i oglądają przedstawienia teatralne. W celu poznawania dalszego środowiska, jak również działając w myśl zasady, że przyrody najlepiej uczyć się w terenie, organizujemy dużo wycieczek do różnych ciekawych przyrodniczo i krajoznawczo miejsc.

 

Duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami. Zapraszamy ich na uroczystości przedszkolne, imprezy okolicznościowe i rodzinne, podczas których mają możliwość obserwacji własnych pociech na tle grupy. Realizacja programu adaptacyjnego dla dzieci 3-letnich poprzez spotkania, wspólne zabawy i zajęcia ułatwia nowym dzieciom i ich rodzicom "przekroczenie przedszkolnego progu". 

                                                                       

 

                                                                                                                                                                                     

                                                                      

Rytmika 
 
Zajęcia odbywają się w  środę
 - prowadząca p.Ewa L.      
                           
                              
                            

 

Zajęcia logopedyczne

 

Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu obejmują zarówno profilaktykę

(zajęcia grupowe) jak i terapię logopedyczną (zajęcia w małych zespołach,
parach, indywidualnie).
Terapia logopedyczna skierowana jest do dzieci z opóźnionym rozwojem
mowy, z nieprawidłową artykulacją, obniżoną sprawnością aparatu
artykulacyjnego, z niepłynnością mówienia, dla dzieci z trudnościami
w słyszeniu oraz w rozumieniu.
Głównym celem ćwiczeń logopedycznych jest profilaktyka wad wymowy
i zaburzeń mowy, a także wspomaganie kompetencji językowych,
które decydować będą o powodzeniach i sukcesach dziecka
w edukacji szkolnej.
                                                       
Prowadzone są przez mgr Agnieszkę  K.– logopedę  spec. wczesnej interwencji logopedycznej.
                                                                                                                                                                                          
Opieka psychologiczna
 
W ramach realizowanego programu opieki psychologiczno-pedagogicznej
nad małym dzieckiem, przedszkole jest pod stałą opieką psychologa.
Psycholog w przedszkolu dyżuruje raz w tygodniu
w czwartek w godz. 8.30- 12.30
Współpracujemy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
przy ul. Otwocka 3, tel. 22 619 01 94.
 
Psycholog:  mgr Marta N.
 
Opieka pedagoga specjalnego
 
Dzieci pozostają pod opiką pedagoga specjalnego, który dyżuruje w poniedziałki 10.00 - 16.00,
oraz w czwartki 13.30 - 16.00.
 
Pedagog specjalny: mgr Kinga R.
                                                                                                              
Gimnastyka korekcyjna

Aby zapobiec wadom postawy u przedszkolaków należy dostarczyć dzieciom zorganizowane formy  aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym.

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu ma na celu:

  • działanie profilaktyczne,
  • eliminowanie wad postawy,
  • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
  • zapewnienie wszechstronnego rozwoju  fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy.

WSZYSTKIE ĆWICZENIA WYKONYWANE SĄ BOSO !