Przedszkole Nr 171

KĄCiK DLA RODZiCÓW

 
 Od godziny otwarcia tj. 7.00 do godziny 17.00 przedszkole zapewnia  wszystkim dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 
 
                             OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU
 Istnieje możliwość wnoszenia opłat w następujących formach:
 
1) Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać gotówką w kasie przedszkola
 
2) Wpłatyza żywienie można dokonać  przelewem na wskazany  rachunek bankowy:

 

Potwierdzenia dokonania przelewów należy dostarczyć bezpośrednio do kierownika gospodarczego lub na adres mailowy przedszkola (p171@edu.um.warszawa.pl) do 10-go dnia miesiąca.

 
                        RACHUNEK BANKOWY
 Zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat za przedszkole na rachunek bankowy:
 
86 1030 1508 0000 0005 5026 2061 - opłata za żywienie
 
W treści przelewu wpisujemy imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonuje się wpłaty. Należy również wpisać adres odbiorcy:
DBFO Praga Północ,
03-733 Warszawa, ul.Targowa 42, Przedszkole nr 171 tytułem:
 
opłata za żywienie KWOTA … (imię i nazwisko dziecka)
 
      INNE OPŁATY
 RADA RODZICÓW
 Dowolna składka zadeklarowana przez rodziców na pierwszym zebraniu we wrześniu.
 
                        RAMOWY ROZKŁAD DNIA (GRUPY MŁODSZE)
 
7.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy według zainteresowań dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.
8.00 - 8.30 Praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym, zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Prace porządkowe, zabawy integracyjne, zabawy ze śpiewem, zabawa ruchowa.
8.20 - 9.00 Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe. Śniadanie.
9.00 - 9.30 Zabawy dowolne według pomysłu dzieci, wspólne przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw.
9.30 - 10.00 Zintegrowana działalność w oparciu o podstawę programową. Zajęcia i zabawy edukacyjne. Twórcza działalność dzieci.
10.00 - 10.35 Drugie śniadanie. Spożywanie owoców i warzyw. Pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.
10.35 - 11.40 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Gry i zabawy terenowe. Obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.
11.40 - 12.00 Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu.
12.00 - 12.45 Obiad.
12.45 - 14.30 Odpoczynek poobiedni. Czynności samoobsługowe, samodzielnerozbieranie się do odpoczynku i ubieranie się po jego zakończeniu.
14.30 - 15.15 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
15.15 - 17.00 Zabawa ruchowa. Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe. Zajęcia o charakterze wychowawczym. Zajęcia dodatkowe. Zabawy dowolne według
                     zainteresowań dzieci. Pobyt w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.
 
 
 
                         RAMOWY ROZKŁAD DNIA (GRUPY STARSZE)
 

7.00 – 8.00    Schodzenie się dzieci. Gry, zabawy i zajęcia dowolnych wg pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela

8.00 – 8.20    Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym, zabawy logopedyczne, zabawy integracyjne, zabawy ze śpiewem, ćwiczenia poranne. Pełnienie dyżurów.

8.20 – 8.30    Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe.

8.30 – 9.00    Śniadanie.

9.00 – 9.30    Zabawy dowolne wg pomysłów i zainteresowań dzieci.

9.30 – 10.30  Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową. Zajęcia i zabawy edukacyjne z całą grupą. Twórcza działalność dzieci.

10.30 – 10.45 Drugie śniadanie. Spożywanie owoców i warzyw.

10.45 – 11.45  Pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Gry i zabawy w terenie. Obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

11.45 – 12.00 Czynności porządkowo-higieniczne. Przygotowanie do obiadu.

12.00 – 13.00 Obiad. 

13.00 – 13.45 Relaksacja. Słuchanie czytanej przez nauczyciela literatury dziecięcej, słuchowisk oraz muzyki wyciszającej.

13.45 – 14.20 Ćwiczenia utrwalające wiadomości i umiejętności z zakresu zajęć edukacyjnych. Zajęcia w mniejszych grupach wspomagające rozwój dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

14.20 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 15.00 Podwieczorek.

15.00 – 17.00 Zabawy ruchowe, twórcze, inspirujące do samodzielnej aktywnej działalności i doświadczeń, wspieranie ich. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Pobyt w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.

 

* Ramowy rozkład dnia jest zarysem dnia w przedszkolu i może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, wycieczki, czas realizacji tematu. 

 

                                                    
 
 
PODZIĘKOWANIA RODZICÓW

 

Szanowna Pani Dyrektor

Już dawno miałam do Pani napisać, przynajmniej pół roku temu.

Moja córeczka uczęszczała do Państwa przedszkola w wakacje jako przedszkola zastępczego.

Na początku byłam trochę przerażona, gdyż wszystkie zaprzyjaźnione dzieci dostały się do innego przedszkola a moja Ania nie.

Jednakże moje obawy okazały się bezpodstawne. Ania w wakacyjnym przedszkolu szybko się zaaklimatyzowała i wychodziła zawsze z uśmiechem.

I w tym miejscu chciałabym podziękować za opiekę.  Ania do tej pory wspomina wakacyjne przedszkole a fryzurka, którą robiła jej Pani Grażynka była hitem nr 1 przez kilka miesięcy :-) .

Pani Dyrektor - serdecznie dziękuję Pani i Paniom z II grupy za opiekę i życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku.

 

Serdecznie pozdrawiam,

mama Ani

 

Dziękujemy za życzenia i ciepłe słowa o naszej pracy.