Przedszkole Nr 171

O PRZEDSZKOLU

 
O naszym przedszkolu...
 
 
      
      
 
 
                      PRZEDSZKOLE NR 171
                          WARSZAWA
                                                                                
                Przedszkole Nr 171 mieści się w Warszawie, przy ul. Równej 2.
                Jest to przedszkole 4 oddziałowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
                Zlokalizowane jest w budynku wolnostojącym i otoczone jest
                dużym ogrodem wyposażonym w nowoczesny sprzęt do zabaw
                ruchowych i zajęć na świeżym powietrzu.
 
            Przedszkole czynne jest w godzinach od 7.00 do 17.00
 
 
 
                                   DEKALOG MISTRZA
                  
  W swojej pracy staramy się uwzględniać sugestie metodyczne,
  zawarte w książce pt. "Sharing Nature with Children"
  Josepha Bharata Cornella przedstawione w formie dekalogu:
 
 1 Mniej nauczaj, więcej dziel się swoimi odczuciami.
 2 Bądź uważny, skierowany na dzieci.
 3 Skupiaj uwagę dzieci.
 4 Najpierw obserwuj i doświadczaj, a dopiero potem mów.
 5 Poczucie radości i szczęścia powinno przenikać wszelkie przeżycia.
 6 Poziom uczenia wyznacza przygotowanie twoich uczniów a nie twoja wiedza.
 7 Raczej prowadź i pociągaj, niż popychaj.
 8 Wykorzystuj różnorodne zadania i pytania, aby uaktywnić swoich podopiecznych.
 9 Świat dziecka tworzą nie drobne, lecz doniosłe ludzkie wartości.
10 Dziecko jest pełnym człowiekiem, choć może innym niż dorośli.
 
 
 
                            
                                                                                                                                                                                      
                
 
                                            EKOLOGIA
 
W naszym przedszkolu zajmujemy się ekologią. Najważniejsze jest dla nas, aby przedszkolak był:
- szczęśliwy i radosny
- zdrowy i bezpieczny
- wrażliwy i kochający
- myślący i twórczy
- tolerancyjny
- otwarty i pewny siebie
- preferujący prawdę i
                                               
 
 
                                                                  OFERTA
 
Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa. Wychowankowie mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.
 
Oferujemy:
- Promowanie zdrowia i szeroko pojętej więzi ze środowiskiem rodzinnym
- Aktywny tryb życia, codzienny kontakt z przyrodą (spacery, wycieczki)
- Sposób życia w zgodzie z przyrodą (budzenie ciekawości
otaczającym światem)
- Rozwijanie więzi emocjonalnej i poczucia wspólnoty z rodziną
- Wykorzystywanie naturalnych sytuacji do ukazania dobra,
życzliwości i koleżeństwa
- Dobrze zorganizowanie zajęcia w bardzo dobrze wyposażonym budynku
- Szeroką ofertę zajęć dodatkowych
- Dobre przygotowanie do szkoły
 
Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i sugestie.
 
 
 
                             WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Nasze przedszkole zapewnia profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci.    
Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest na podstawie aktualnego programu wybranego z zestawu programów dla przedszkoli.
Na dzieci w przedszkolu czekają uśmiechnięte panie, kolorowe sale, przytulne i bogato wyposażone w sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne i nowe meble.
Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje. Nauczyciele dbają o wszechstronny rozwój dziecka, urozmaicają zabawy i zajęcia dzieci. W codziennej pracy wykorzystują: program nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, program "Przedszkolaki krok drugi", elementy pedagogiki zabawy KLANZA, gimnastykę K. Wlaźnik, W. Sherborne, C. Orffa, program "Wspierania edukacji ekologicznej m. st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym".
Nauczyciele ukończyli studia magisterskie lub licencjackie a także studia podyplomowe. Stale podnoszą swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w kursach, warsztatach, konferencjach, zajęciach otwartych organizowanych przez różne ośrodki metodyczne. Najważniejsze jest jednak to, że kochają pracę z dziećmi i posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu.