Przedszkole Nr 171

RAPORT Z EWALUACJi

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Przedszkole Nr 171

Warszawa

Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu w dniach  28-01-2016  -  10-02-2016  przez  zespół  wizytatorów  ds.  ewaluacji, w skład którego weszli: Anna Molka, Bogusława Wojciechowska. (wystarczy kliknąć)

RAPORT