Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole Nr 171
Strona głowna  /  Wydarzenia
 
 
OGŁOSZENiA

 

 

Drogie Dzieci i Szanowni Rodzice,

 

w związku z nowymi obostrzeniami związanymi z pandemią, zmieniony zostaje termin dostarczania prac na konkurs pt. ,,Powrót bocianów".

 

Prace plastyczne należy dostarczyć do 29 kwietnia (piątek).

 

Pozostałe zasady regulaminu pozostają bez zmian.

 

Zachęcamy do prowadzenia obserwacji gniazda bocianów

w Przygodzicach. W przygodzickim gnieździe Przygoda i Dziedzic wysiadują już trzy jaja. Ostatnim bociany pochwaliły się w poniedziałkowy wieczór.

 

Ciekawe czy są to już wszystkie jaja, czy będą następne?

Jak będą wyglądały malutkie bocianki?

Jak rodzice będą się nimi opiekowali?

Jak będzie wyglądało karmienie piskląt?

 

Odpowiedź na te wszystkie pytania znjdziecie podglądając gniazdo bocianów w Przygodzicach.Transmijaa na żywo  - kliknij tutaj

 

 

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-04-14 12:03:33

 

 

Szanowni Rdzice,

 

Wszystkie informacje dotyczące organizacji przedszkola w okresie wakacji znajdziecie Państwo w zakładce DYŻUR WAKACYJNY.

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-04-12 16:36:31

 
 
Szanowni Rodzice, 
 
Zwracam się z prośbą o nie dokonywanie wpłat za żywienie dzieci za miesiąc kwiecień 2021 r.
 
Jednocześnie informuję, że decyzją Ministerstwa Zdrowia przedszkole będzie nadal zamknięte do dnia 16 kwietnia 2021 r.
 
Na wniosek Rodziców, którzy są zatrudnieni w służbie zdrowia lub w służbach mundurowych będziemy zapewniali opiekę ich dzieciom.
(wniosek do pobrania). 
Rodzice składają wniosek do Dyrektora Przedszkola drogą mailową lub przynoszą osobiście do przedszkola. Proszę również o pozostawienie numeru telefonu na wniosku.
 
Wniosek dla rodziców  dzieci posiadających orzeczenie - pobierz wniosek
Wniosek dla rodziców dzieci spełniających kryteria wymienione w pkt 1 - 11 - pobierz wniosek
 
 
W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny w godz. 8.00-16.00.
 

 

Małgorzata Piesiewicz

Dyrektor Przedszkola Nr 171

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-04-07 15:58:02

 

Szanowni Rodzice,

 

informujemy, że w zakładkach EDUKACJA dla grupy 1, 2, 3 dostępne są już propozycje zajęć edukacyjnych dla dzieci.

 

Zajęcia edukacyjne dla grupy 4 zostaną przesłane indywidualnie mailem.

 

W zakłądce ,,Kąck logopedy" znajdą Państwo ćwiczenia rozwijające prawidłową wymowę dzieci.  Ćwiczenia zostały przygotowane z uwzględnieniem wielku i możliwości przedszkolaków.

 

Serdecznie pozdrawimy

 

Grono Pedagogiczne

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-28 22:57:26

Szanowni Rodzice, 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 29 marca
do 11 kwietnia 2021 r.
nasze przedszkole będzie pełniło jedynie funkcję
opiekuńczą dla dzieci:
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- rodziców dzieci, którzy:
1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5) wykonują działania ratownicze,
6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.
 
Dziecko rodziców pracujących w sektorach wymienionych w pkt 1 - 11 będzie objęte opieką przedszkolną na podstawie złożonego przez rodziców wniosku.
 
Wniosek dla rodziców  dzieci posiadających orzeczenie - pobierz wniosek
Wniosek dla rodziców dzieci spełniających kryteria wymienione w pkt 1 - 11 - pobierz wniosek
 
 
Dla pozostałych dzieci nauczyciele na naszej przedszkolnej stronie
internetowej będą zamieszczali propozycje ciekawych zajęć i zabaw, kart
pracy, które pozwolą dzieciom umilić czas spędzany w domu.

Prosimy o śledzenie na bieżąco ogłoszeń na stronie głównej i w
zakładkach poszczególnych grup.
Mamy nadzieję, że tydzień po Świętach spotkamy się w przedszkolu. 
Przypominamy o przedszkolnym konkursie.
 
Serdecznie pozdrawiam
 
Małgorzata Piesiewicz
Dyrektor Przedszkola
komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-27 12:25:50

 

Drodzy Rodzice,

 

Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, nie tylko fizyczny, ale także emocjonalnym i społecznym. Ruch pozytywnie wpływa na pracę mózgu i kształtowanie osobowości. Zdobywając kolejne sprawności, dzieci rozwijają nie tylko cechy motoryczne, alei kompetencje społeczne, potrzebne do funkcjonowania w życiu codziennym.

 

Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie regularnego ruchu już od najmłodszych lat dla zdrowia i jakości życia w przyszłości, monitorowanie aktywności fizycznej przedszkolaków jest bardzo istotne. 

 

Z myślą o dalszym rozwoju projektu Sportowej Akademii Veolia Junior, Fundacja Veolia Polska wystartowała z badaniem pt. „Aktywność fizyczna przedszkolaków i zmiany nawyków ruchowych rodzin w czasie pandemii COVID-19”, w którym nasze przedszkole bierze udział.


Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich rodziców dzieci wieku 3-6 lat o wypełnienie anonimowej ankiety on-line.

 

Zebrane informacje posłużą do rozwoju programów upowszechniających aktywność fizyczną, zwłaszcza wśród najmłodszych.

 

Kwestionariusz dostępny jest pod linkiem https://badaniesavjunior.webankieta.pl/ a jego wypełnienie powinno zająć około 15 minut. Ostateczny termin upływa 7 kwietnia 2021 roku, dlatego proszę o możliwie najszybsze jego wypełnienie.

 

 

 

Z góry dziękuję

 

Małgorzata Piesiewicz

Dyrektor Przedszkola

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-24 02:40:08

 

Szanowni Rodzice,

 

w dniach od 20.03.2021 r. do 9.04.2021 r. dyżury psychologów z przedszkoli odbywają się tylko na terenie poradni.
 
 
Wizyty diagnostyczne i zajęcia terapeutyczne w poradni odbywają się stacjonarnie, w reżimie sanitarnym.
 
 
Informacje dotyczące wsparcia psychologicznego dla rodziców i uczniów znajdziecie Państwo klikając na link:
 
KORONAWIRUS – PSYCHOLOGICZNE CENTRUM WSPARCIA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Warszawie (ppp5.pl) 
 
Uczniów i rodziców z Dzielnicy Praga-Północ zachęcamy do korzystania ze wsparcia specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 przez kontakt mailowy:  pomoc@ppp5.pl 
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-23 08:51:43

                       

 

                                                                                                                                                                           
Założenia ogólne:

 

- Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 171 przy ul. Równej 2 w Warszawie

 

- Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 171

 

- Prace na konkurs dzieci wykonują samodzielnie w domu pod opieką rodziców.

 

- W ramach konkursu uczestnicy zobowiązani są do wykonania  jednej płaskiej pracy w formacie A3 z zachowaniem 2 cm ramki od brzegów kartki. Praca może być wykonana kredką, farbą, tuszem, techniką wydzieranki, wycinanki, collage, itp.

Do ozdabiania pracy można wykorzystać wyłącznie własnoręcznie wykonane elementy.

 

- Praca ma przedstawiać postać przynajmniej jednego bociana w jego naturalnym środowisku (najczęściej bociany można spotkać na terenach rolniczych, blisko dolin rzecznych, na łąkach i w pobliżu zabudowań wiejskich).
 

- Każda zgłoszona praca powinna być zaopatrzona w metryczkę naklejoną z tyłu pracy.

Metryczka powinna być wypisana czytelnie i zawierać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.
 

Cele konkursu:


- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;

- udział dzieci w dekoracji okolic przedszkola;

- rozwijanie sprawności manualnej poprzez stosownie różnych technik plasytcznych
- rozwijanie kreatywności;

- promowanie Przedszkola nr 171 w środowisku lokalnym.
 

Kryteria wyboru zwycięzcy :


- umiejętność posługiwania się techniką plastyczną;
- zgodność pracy z tematyką konkursu;

- oryginalność;

- pomysłowość w ujęciu tematu i estetyka wykonania pracy;
- samodzielność  wykonania pracy.

 

Harmonogram:

 

02.04.2021 r.- ostateczny termin złożenia  prac.
08.04.2021 r.- rozstrzygnięcie konkursu i i ogłoszenie wyników na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola. Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatora konkursu.

Dla laureatów i wyróżnionych przewidziane są atrakcyjne nagrody i dyplomy.

Prace wszystkich uczestników zostaną zalaminowane i wykorzystane do zorganizowania wystawy pokonkursowej przed budynkiem przedszkola. Prace nie będą zwracane i ich autorom.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady powyższego regulaminu oraz na publikację prac.

Zachęcamy do udziału!

                         Organizatorzy konkursu

Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 171

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-19 11:13:35

 

UWAGA Rodzice gr. I

 

Informujemy, że Pasowanie na Przedszkolaka

odbędzie się w dniu 31 marca (środa).

 

Ze względu na pandemię uroczystość odbędzie się bez udziału Rodziców.

 

Dostęp do nagrania zostanie przekazany Rodzicom

w formie elektronicznej.

 

 

Prosimy o przyniesienie w podpisanej reklamówce:

Dziewczynki- biała bluzeczka i białe rajstopy

Chłopcy- biała koszula i ciemne eleganckie spodnie (granatowe lub czarne).

 


 
komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-12 18:56:07

 

 

Ze względu na zaostrzenia reżimu sanitarnego

 

od dnia 1 marca 2021 r. (poniedziałek)

 

rodzice dzieci z grupy I nie będą mieli możliwości wejścia do przedszkola.

 

 

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-27 15:15:03

Szanowni PAństwo,

 

rekrutacja do przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się

 

2 marca 2020 r.

 

Aby złożyć wniosek Rodzice mogą:

1) Po wypełnieniu w systemie wniosku i podłączeniu wymaganych skanów
 dokumentów podpisać wniosek profilem zaufanym i wysyłać w
systemie do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

2) Po  wypełnieniu w systemie wniosku, wydrukowaniu go i podpisaniu złożyć, 
razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi
kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

3) Wypełnić papierowy wniosek odręcznie i po podpisaniu złożyć, razem 
z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria
rekrutacyjne,  w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. 
(W sytuacji tej informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu 
informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły).

 

 

Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek zapakowany w kopertę wraz z załącznikami można składać w przedszkolu   

 

w wyznaczonym miejscu na holu w godzinach pracy przedszkola 7.00 - 17.00.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-27 15:12:01

UWAGA!!!

Ze względu na zaostrzeniareżimu sanitarnego od dnia                           1 marca 2021 r. (poniedziałek)

rodzice dzieci z grupy I nie będą mieli możliwości wejścia do przedszkola.

 

 

 

 

 

Rekrutacja do przedszkoli nanowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się

2 marca 2020 r.

Wypełniony, wydrukowany i podpisanywniosek zapakowany w kopertę wraz z załącznikami można składać w przedszkolu w wyznaczonym miejscu na holu w godzinach pracy przedszkola 7.00 - 17.00.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-27 14:53:47

Szanowni Państwo,

 

informujemy o zmianie adresu Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców” .

 

Od 1 września 2021 r. poradnia będzie pracować na ul. Karolkowej 53 w Warszawie.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-23 14:56:53

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że na stronie Biura Edukacji opublikowane zostały „Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawęna rok szkolny 2021/2022”.

 

Link:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22795_zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow


 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-23 14:52:56

 

Szanowni Rodzice,

 

w związku ze zbliżającym się etapem potwierdzania kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2021/2022 przesyłamy wzór

 

DEKLARACJI KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  - kliknij tutaj

 

Wydrukowany, wypełniony i podpisany prosimy dostarczyć do przedszkola najpóźniejdo dnia 26 lutego 2021 r.

 

 

DYŻUR WAKACYJNY.

 

Udostępniamy ankietę dla zainteresowanych Rodziców dyżurem wakacyjnym - kilknij tutaj

 

Ankietę prosimy wypełnić i złozyć w wersji papierowej w przedszkolu.

 

Termin składania deklaracji na dyżur wakacyjny - 28 luty 2021r.

 

UWAGA!

 

W przypadku braku możliwości wydrukowania deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego i ankiety na dyżur wakacyjny możecie Państwo otrzymać w/wym druki w placówce.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-17 15:10:00